РАДА АДВОКАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вищим органом адвокатського самоврядування в Луганській області є конференція адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться в Луганській області та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

У період між конференціями адвокатів Луганської області функції адвокатського самоврядування в Луганській області виконує Рада адвокатів Луганської області.

На Раду адвокатів Луганської області покладено наступні функції:

 

1) представництво адвокатів Луганської області;

2) формування порядку денного, скликання та забезпечення проведення конференції адвокатів Луганської області;

3) забезпечення виконання рішень конференції адвокатів Луганської області, здійснення контролю за їх виконанням;

4) здійснення інформаційно-методичного забезпечення адвокатів Луганської області, сприяння підвищенню їх кваліфікації;

5) прийняття присяги адвоката України;

6) визначення представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

7) сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

8) розпорядження коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

9) забезпечення в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

10) утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

11) виконання інших функцій відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Рада адвокатів Луганської області є юридичною особою (ідентифікаційний код юридичної особи: 38681363).

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів Луганської області визначаються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та положенням про Раду адвокатів Луганської області.

Склад Ради адвокатів Луганської області

Мельніков Олександр Абрамович
Мельніков Олександр Абрамович
Голова Ради адвокатів Луганської області

Заступник голови: Готін Олександр Миколайович.

Секретар Ради: Рубан Іван Євгенійович.

Член Ради: Церковна Антоніна Олексіївна.

Член Ради: Шумов Володимир Власович.

Член Ради: Шамардін Олександр Миколайович.

Член Ради: Яндян Олена Анатоліївна.