Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Луганської області

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Луганської області утворена  для визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Луганської області діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат.

До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать:

1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;

2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;

3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;

5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Луганської області.

Склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луганської області

Воронкін Анатолій Федорович
Воронкін Анатолій Федорович
Голова КДКА Луганської області

Голова дисциплінарної палати: Свистун Геннадій Валерійович

Корсунський Володимир Володимирович

Дашко Юрій Іванович

Островерхова Людмила Іванівна

Тітова Вікторія Геннадіївна

Голова кваліфікаційної палати: Кизима Валентин Віталійович

Кастусік Вячеслав Володимирович

Макаренко Анна Сергіївна

Сорока Максим Сергійович